Motosiklning gabarit o‘lchamlari (mm) Yuk ko’taruvchanligi (kg) Quvvat manbai Kuchlanishi To’xtovsiz harakatlanishi (km) Maksimal tezligi (km/s) Akkumulyator turi Akkumulyator kuchi Og’irligi Akkumulyator Transmissiya Quvvatlanish vaqti
1200*1800 800 1200 Vt (W) 60 V 50 km 50 km/s 6-EVF - 32 А(12V32Ah) 60V 1200VT 280 kg 48V 32 Ah avtomat 4-6 soat
Motosiklning gabarit o‘lchamlari (mm) Yuk ko’taruvchanligi (kg) Quvvat manbai Kuchlanishi To’xtovsiz harakatlanishi (km) Maksimal tezligi (km/s) Akkumulyator turi Akkumulyator kuchi Og’irligi Akkumulyator Transmissiya Quvvatlanish vaqti
1200*1500 600 800 Vt (W) 60 V 50 km 45 km/s 6-EVF - 32 А(12V32Ah) 60V 800VT 240 kg 48V 32 Ah avtomat 4-6 soat
Motosiklning gabarit o‘lchamlari (mm) Yuk ko’taruvchanligi (kg) Quvvat manbai Kuchlanishi To’xtovsiz harakatlanishi (km) Maksimal tezligi (km/s) Akkumulyator turi Akkumulyator kuchi Og’irligi Akkumulyator Transmissiya Quvvatlanish vaqti
1000*1300 500 650 Vt (W) 60 V 50 km 45 km/s 6-EVF - 20 А(12V32Ah) 60V 650VT 220 kg 48V 20 Ah avtomat 4 soat
Elektrli Motosikl
Motoroller Elektrli motosikl Motorsikl Yangi model
Motosiklning gabarit o‘lchamlari (mm) Yuk ko’taruvchanligi (kg) Quvvat manbai Kuchlanishi To’xtovsiz harakatlanishi (km) Maksimal tezligi (km/s) Akkumulyator turi Akkumulyator kuchi Og’irligi Akkumulyator Transmissiya Quvvatlanish vaqti
1200*1800 800 1200 Vt (W) 60 V 50 km 50 km/s 6-EVF - 32 А(12V32Ah) 60V 1200VT 280 kg 48V 32 Ah avtomat 4-6 soat
Motosiklning gabarit o‘lchamlari (mm) Yuk ko’taruvchanligi (kg) Quvvat manbai Kuchlanishi To’xtovsiz harakatlanishi (km) Maksimal tezligi (km/s) Akkumulyator turi Akkumulyator kuchi Og’irligi Akkumulyator Transmissiya Quvvatlanish vaqti
1200*1500 600 800 Vt (W) 60 V 50 km 45 km/s 6-EVF - 32 А(12V32Ah) 60V 800VT 240 kg 48V 32 Ah avtomat 4-6 soat
Motosiklning gabarit o‘lchamlari (mm) Yuk ko’taruvchanligi (kg) Quvvat manbai Kuchlanishi To’xtovsiz harakatlanishi (km) Maksimal tezligi (km/s) Akkumulyator turi Akkumulyator kuchi Og’irligi Akkumulyator Transmissiya Quvvatlanish vaqti
1000*1300 500 650 Vt (W) 60 V 50 km 45 km/s 6-EVF - 20 А(12V32Ah) 60V 650VT 220 kg 48V 20 Ah avtomat 4 soat
Elektrli motosikl
Motoroller Elektrli motosikl Motorsikl Yangi model